Uživatelské jméno:   Heslo:   Pamatuj si mě  

Digitální stupnice a FLL (nejen) k BiTX20

 Tisknout 
Před časem jsem zde popsal jednoduchý TCVR BiTX20, který se mimo jiné stavěl i na Elektrotáboře 2012. Nyní přicházím s rozšířením tohoto TCVRu o digitální stupnici spojenou s kmitočtovým závěsem. Doplněk zajistí udržení kmitočtu a také detekuje "pokus" o manuální přeladění, kdy se nesnaží dolaďovat.
Konstrukce vychází z popisu KC4ZVW, kterou jsem přepracoval do kompaktní podoby a také jsem si dovolil využít dostupnějších (nejen cenově z Ebay) LCD displejů 2x16 znaků, ikdyž prozatím není druhý řádek obsazen. Ti, kteří vlastní jednořádkový displej, mohou využít originální SW. Vzhledem k tomu, žebyl k dispozici jen HEX originál, pro potřebné úpravy byla nutné trocha reverzního inženýrství, takže v budoucnu plánuji také přepínání provozu LSB/USB/CW a tím i potřebné přepínání odskoku. V tuto chvíli to však pro BiTX není zapotřebí.

Popis:

   Zařízení v sobě kombinuje čítač a smyčku kmitočtového závěsu. Signál z VFO je nejprve zesílen dvojstupňovým zesilovačem T1 a T2, poté přiveden na vstup čítače v mikrokontroléru U1.
Čítač a jeho část kódu vychází principiálně z aplikační poznámky firmy Microchip AN592, kde je využíván čítač ve funkci předděličky s asynchronním vstupem, čímž je možné dosáhnout měření velmi vysokých kmitočtů, až 50MHz. Měření kmitočtu je každých 200ms, což zajišťuje přesnost 5Hz. Stabilita a přesnost měření závisí na použitém krystalu.
Změna kmitočtu a tím dostavení smyčky je zajištěna změnou napětí, která je generována změnou střídy PWM signálu na pinu 9. Střední hodnota bez zavěšení FFL je na výstupu filtru (R8,R9,R10,C4,C5,C6) 2.5V.

Po zapnutí je po dobu 30 sekund smyčka závěsu neaktivní a čeká se na stabilizaci kmitočtu. Po uplynutí této doby je kmitočet uložen jako referenční a následuje po každém novém změření kmitočtu jedna z následujících akcí:

- rozdíl do +-10Hz, žádná akce, rozdíl je v mezích zavěšení

- rozdíl větší než +-10Hz, ale v rámci uživatelsky definovaných limitů (20-100Hz). Dochází ke změně šířky PWM podle změřeného rozdílu kmitočtu. Jeden krok korekční změny je 15Hz.

- rozdíl větší než uživatelsky nastavený rozsah (manuální ladění), aktivuje se UNLOCK a aktuální změřený kmitočet je brán jako nový referenční kmitočet a střída PWM je nastavená několik kroků pod střední hodnotu

Pokud dojde k překročení počtu PWM kroků (0 / 1023), dojde k trvalé deaktivaci zavěšovacího mechanismu a ž do dalšího zapnutí zařízení. Tato situace je signalizována trvalým svitem LED.

Schéma zapojení:Tranzistory T1 a T2 slouží jako zesilovač signálu z VFO na úroveň, kterou je schopný zpracovat vstup mikrokontroléru U1. Výstupní signál na pinu 9 o kmitočtu 4kHz je filtrován RC článkem R8, C4, R9, C5, R10, C6 a na výstupu je stejnosměrné napětí odpovídající střídě PWM signálu. Trimrem R14 nastavujeme kontrast LCD displeje. Jako displej je použit v prototypu dostupnější dvouřádkový typ na rozdíl od původního řešení s jednořádkovým. SW obsahuje příslušné změny. Při použití jednořádkového displeje je možné použít originální SW. Hodnota L1 není kritická, jako tlumivku L1 lze také použít rezistoru např. 470R na který namotáme cca 100 závitů drátem 0,1mm (cca 5-6uH).


Prototyp

 


Oživení:
K nastavení zařízení slouží dvě tlačítka a to „SET" a „>" (TL1 a TL2):

- prvním stiskem „SET" se zobrazí nastavený mezifrekvční (IF) kmitočet (funkce Ifset) a blikající kurzor je na první pozici, kterou je možné měnit (desítky MHz). Nyní lze změnit hodnotu tlačítkem „>" v rozsahu 0-9. Po změně tohoto místa lze přejít na další opětovným stiskem „SET" a nastavit jednotky MHz. Obdobně pokračujeme až do posledního místa (desítky Hz).


- dalším stiskem „SET" vstoupíme do nastavení funkce „Mode set", kde je možné tlačítkem „>" vybrat jeden ze tří módů: „VFO+IF", „VFO-IF" a „IF-VFO"


- následujícím stiskem „SET" vstoupíme do nastavení funkce „Lock set", která umožňuje změnu rozsahu zavěšení (povolený rozdíl během jedné periody měření kmitočtu) mezi 20 až 100Hz (výchozí je 25Hz).


- poslední stisk „SET" uloží všechny údaje do EEPROM a obnoví zobrazení měřeného kmitočtu.

Důležitá poznámka: V módu „VFO-IF" a „IF-VFO" je kmitočet zobrazen jen pokud je výsledek rozdílu kladný. 
 
 
 
 

Manuál ke stavbě i podklady PCB a SW v podobě HEX jsou v sekci ke stažení zdePočet shlédnutí: 4220